Trắc nghiệm tính cách MBTI for Android 2.0 Tra cứu tính cách

 • Phát hành Huỳnh Khắc Nhân
 • Đánh giá
 • Lượt tải 262
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 465 KB
 • Cập nhật 18/10/2012
 • Yêu cầu Android 1.6 trở lên

Giới thiệu

Trắc nghiệm tính cách bằng phương pháp MBTI. Ứng dụng với bộ 74 câu hỏi MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).

Giúp xác định chính xác loại nhân cách của mình và có 1 cái nhìn đầy đủ chi tiết về tính cách của bạn:

 • Chi tiết mô tả.
 • Nghề nghiệp đề xuất.
 • Các mối quan hệ.
 • Thế mạnh.
 • Điểm yếu.

Chức năng:

Không giới hạn số lần làm trắc nghiệm, xem lại kết quả các lần trắc nghiệm, tra cứu 16 loại tính cách MBTI.

Trắc nghiệm tính cách MBTI for Android

Trắc nghiệm tính cách MBTI for Android

Trắc nghiệm tính cách MBTI for Android