Trắc nghiệm VAK for iOS 1.0.1 Khám phá tính cách

  • Phát hành TGM Studio
  • Đánh giá
  • Lượt tải 66
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,9 MB
  • Cập nhật 22/11/2012
  • Yêu cầu iOS 4.2 trở lên

Giới thiệu

Trắc nghiệm VAK miễn phí, tìm hiểu phong cách học tập của bạn.

Trắc nghiệm VAK là một ứng dụng dành cho iPhone giúp bạn khám phá tính cách của bạn dựa trên nguyên lý VAK (Visual – Thị giác, Auditory – Thính giác, Kinesthetic – Xúc giác) và giúp bạn biết thêm về phương pháp học tập hiệu quả phù hợp với tính cách.

Trắc nghiệm VAK for iOS Trắc nghiệm VAK for iOS Trắc nghiệm VAK for iOS