Vietnamese English Dictionary for iOS 9.14.0 Từ điển Việt - Anh cho iPhone

 • Phát hành Xung Le
 • Đánh giá 2 đánh giá
 • Lượt tải 8.688
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 107 MB
 • Cập nhật 03/06/2014
 • Yêu cầu iOS 5.0 or later

Giới thiệu

Vietnamese English Dictionary - Dict Box for iOS là ứng dụng từ điển song ngữ miễn phí, offline và mạnh mẽ cho người Việt Nam.

Tính năng:

 • Từ điển offline/online phong phú
 • Cơ sở dữ liệu/âm thanh chất lượng cho nhiều loại ngôn ngữ
 • Từ điển offline
 • Nhanh và chuẩn xác
 • Tìm toàn bộ từ điển cùng lúc
 • Thiết kế đơn giản, độc đáo
 • Lược sử và bookmark
 • Cửa sổ thứ 2 để tìm kiếm nhanh
 • Tính năng gợi ý từ thông minh
 • Sắp xếp từ điển.

Minh Lộc