VietPad for Android 0.0.1 Bộ gõ tiếng Việt trên Android

  • Phát hành egg 'n stone
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.909
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 42 KB
  • Cập nhật 05/09/2014
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

VietPad cho phép bạn gõ ký tự tiếng Việt và sao chép chúng vào clipboard để sử dụng trong các chương trình khác như từ điển, email....

VietPad hỗ trợ đầu vào cho các ký tự tiếng Việt: VNI và Telex.

VietPad for Android

An Nhiên (theo market.android)