Virens Dictionary for Android 1.0.4 Từ điển tiếng Anh offline cho Android

 • Phát hành Viren Pushpanayagam
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.278
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 143,4 KB
 • Cập nhật 13/05/2014
 • Yêu cầu Android 1.6 và mới hơn

Giới thiệu

Viren's Dictionary là một từ điển tiếng Anh offline và có hơn 165.000 từ ngữ, định nghĩa và từ đồng nghĩa.

Sau khi download cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu kích thước là 19MB) vào thẻ SD, bạn có thể sử dụng từ điển mà không cần kết nối Internet.

Các tính năng:

 • Từ đồng nghĩa - Định nghĩa
 • Ví dụ câu
 • Âm thanh phát âm
 • Tìm kiếm từ ngay cả khi bạn không viết đúng chính tả
 • Ký tự đại diện tìm kiếm bằng cách sử dụng * và _
 • Từ điển này không hiển thị quảng cáo.

Virens Dictionary for Android Virens Dictionary for Android

Phương Lan