Warcraft 3 Map - Soul Arena 0.44

  • Phát hành Spectralizer
  • Đánh giá 50 đánh giá
  • Lượt tải 318.175
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 753 KB
  • Cập nhật 16/07/2015

Giới thiệu

Một Warcraft 3 Map rất hấp dẫn mang tên "Soul Arena"....