WatchDroid Lite for Android

 • Phát hành Androgone Development
 • Đánh giá
 • Lượt tải 522
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 672 KB
 • Cập nhật 30/08/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Với WatchDroid Lite, bạn có thể tìm kiếm điện thoại đã bị mất hoặc bị trộm. Đây là ứng dụng bảo mật toàn viện với cấu hình cao.

WatchDroid Lite for Android

Ví dụ:

 • Nhận vị trí của điện thoại (qua mạng hoặc GPS)
 • Truy hồi thông tin hiện tại của SIM
 • Bật chuông ngay cả khi chuông bị tắt.

Rất nhiều cài đặt khác:

 • Tự động kích hoạt GPS
 • Ẩn message SMS nhận được bằng lệnh
 • Nhận vị trí cuối cùng khi pin yếu.