Xem phim & Video

Các ứng dụng quản lý, biên tập, chỉnh sửa video ngay trên điện thoại. Ngoài ra còn có những ứng dụng hỗ trợ xem video phim nét, mượt mà không thua kém trên máy tính