Yahoo! Widgets 4.5.2 Kho ứng dụng khổng lồ trên Desktop

  • Phát hành Yahoo
  • Đánh giá
  • Lượt tải 30.047
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15,1 MB
  • Cập nhật 06/09/2013
  • Yêu cầu Windows 2000/XP/Vista

Giới thiệu

Yahoo Widgets là chương trình chạy các ứng dụng JavaScript bên ngoài trình duyệt Các widget trôi trên desktop hiển thị các thông tin như: đồng hồ, thông tin thời tiết, danh sách công việc, trình diễn ảnh từ Flickr, màn hình giám sát nguồn pin và tín hiệu Wi-Fi...

Yahoo! Widgets