AllPagesZoom for Mac

  • Phát hành Side Tree Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 190
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 KB
  • Cập nhật 09/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.0 or later, Safari

Giới thiệu

AllPagesZoom mang đến cho người dùng sự tiện lợi của việc sử dụng một công cụ hiệu quả, có thể dễ dàng điều chỉnh độ zoom, thiết lập một mức độ phóng cho tất cả các trang web. AllPagesZoom mặc định ghi đè các phím tắt cho trang phóng to trên máy Mac (+, -, 0)