eMaps for Mac 3.4.3 Tương tác với Google Maps trên Mac

 • Phát hành nessuna
 • Đánh giá
 • Lượt tải 81.079
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 425,1 KB
 • Cập nhật 10/09/2014
 • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

eMaps là phần mềm miễn phí giúp người sử dụng tương tác trực tiếp với dịch vụ trực tuyến vào Google Maps. Công cụ này cung cấp thông tin chính xác về các địa điểm, bản đồ đường phố, vệ tinh, thông tin về giao thông, địa hình, xác định phương hướng... đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới.

eMaps for Mac

Chương trình có thể hỗ trợ người sử dụng với dịch vụ cung cấp địa lý, tạo và xuất file ảnh bản đồ với các định dạng ảnh phổ biến để lưu trữ địa điểm một cách cố định.

eMaps for Mac

Tính năng chính của phần mềm:

 • Được tích hợp thêm dịch vụ Street View.
 • Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm.
 • Xác định địa chỉ của một địa điểm trên bản đồ cũng như cung cấp tọa độ địa lý của nó.
 • Thêm menu "Empty Cache" để xóa bộ lưu trữ đệm sinh ra bởi ứng dụng.
 • Có thể tìm được nhiều địa điểm một lúc.
 • Chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng màu và chữ.
 • Thông tin lấy từ Wikipedia được hiển thị dọc theo thanh trạng thái của trình duyệt. 

eMaps for Mac

Tổng hợp