Apple Configurator for Mac Quản lý ít nhất 30 thiết bị iOS

  • Phát hành Apple
  • Đánh giá
  • Lượt tải 569
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15,8 MB
  • Cập nhật 13/03/2012
  • Yêu cầu Mac OS X 10.7.2 or later

Giới thiệu

Theo thông báo mới nhất từ một công ty của Apple có trụ sở tại Cupertino vừa phát hành một ứng dụng OS X có tên là Apple Configurator. Đây là một ứng dụng có thể làm hài lòng các nhà quản trị IT với việc quản lý một cách đơn giản hóa việc hoạt động của ít nhất 30 iPad, iPhone hoặc các thiết bị iPod Touch.

Apple Configurator có thể được sử dụng cho các tổ chức lớn và các doanh nghiệp để thiết lập các thiết bị mới, cài đặt các ứng dụng doanh nghiệp và tích hợp cho mỗi thiết bị với một giải pháp quản lý thiết bị di động từ xa bởi một quản trị viên IT.

Apple Configurator
Giao diện của Apple Configurator hiển thị trên OS X

Quản trị viên sẽ có thể sử dụng các ứng dụng sao lưu và khôi phục lại các thiết bị, cập nhật phần mềm iOS, áp dụng các thiết lập tùy chỉnh và cài đặt ứng dụng mới cho mỗi thiết bị đăng ký. Ngoài ra có thể lưu trữ các thiết lập cá nhân của mỗi người dùng và kiểm tra một thiết bị của một người dùng với các thiết lập của họ.

Khi được sử dụng trong một môi trường công ty, nó sẽ cho phép các quản trị viên trước khi cấu hình các thiết lập mạng VPN hay các dịch vụ Wi-Fi cũng như các cài đặt khác, mà không cần phải cấu hình từng thiết bị cá nhân.

Apple cho biết, đây có thể nói là một ứng dụng hoàn hảo cho các lớp học hoặc phòng thí nghiệm sinh viên, nơi các thiết bị cần được làm mới một cách nhanh chóng và lưu giữ các thiết lập chính xác theo từng ngày. Ngoài ra ứng dụng Apple Configurator cũng có thể được sử dụng để cá nhân hoá các thiết bị với các dữ liệu và các văn bản.

Theo XHTT