Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202

  • Phát hành Zoom
  • Đánh giá
  • Lượt tải 10.672
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,3 MB
  • Cập nhật 04/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS 9

Giới thiệu

Sau khi giải nén file, mở thư mục Zoom ADSL USB OS 9 mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này hỗ trợ từ Mac OS 9.1 tới 9.2.x (Lưu ý: Đây là cũng là  phiên bản driver của Zoom ADSL CD trên Mac OS 9)