HP LaserJet 1150/1010 1.1.3

 • Phát hành HP
 • Đánh giá
 • Lượt tải 31.043
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 11 MB
 • Cập nhật 14/01/2014
 • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9

Hướng dẫn

Thực hiện các bước dưới đây để download và cài đặt giải pháp máy in cho Mac

 • Trước khi quá trình cài đặt phần mềm, máy in của bạn phải được lắp đặt đúng cách và máy tình đã sẵn sàng để in ấn.
 • Trước tiên phải bật máy in và máy tính lên.
 • Đóng hết các chương trình bảo vệ màn hình, diệt virus và các phần mềm khác chạy trên máy.
 • Download file về ổ cứng.
 • Định vị file bằng Windows Explorer khi quá trình download hoàn tất.
 • Kích đúp vào file để giải nén toàn bộ file driver vào thư mục trên ổ cứng.
 • Để cài đặt file, mở thư mục chứa file driver đã giải nén và kích đúp vào chương trình cài đặt. Các file hỗ trợ máy in sẽ được cài đặt vào vị trí thích hợp.
 • Cài đặt một chuỗi in bằng cách mở Chooser, chọn biểu tượng máy HP LaserJet và kích lên máy in HP tương ứng. Đóng Chooser.