AppTrap for Mac 1.1.7 Phần mềm giúp gở bỏ tập tin, ứng dụng

  • Phát hành Markus Magnuson
  • Đánh giá
  • Lượt tải 886
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 617 KB
  • Cập nhật 07/10/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

Người dùng MAC đều biết một điều duy nhất rằng hệ điều hành này không có chức năng gỡ bỏ cài đặt (uninstall) cho các ứng dụng của nó, như Add/Remove của Windows. Trong trường hợp nếu bạn muốn gỡ bỏ các phần mềm đã được cài đặt trên máy MAC bạn chỉ cần di chuyển đến mục Application và kéo biểu tượng chương trình (hoặc thư mục) vào thùng rác là xong. Tuy nhiên nếu các chương trình đó đã được cài đặt vào các thư mục library hoặc system thì sẽ không thể gỡ bỏ được.

 

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Add/Remove để gỡ bỏ hoàn toàn các chương trình cài đặt trên hệ thống tương tự của Windows trên MAC, bạn có thể sử dụng tiện ích AppTrap để loại bỏ tất cả các tập tin liên quan đến chương trình đó. AppTrap là một ứng dụng nhỏ chạy âm thầm trên nền hệ thống.

Và khi bạn kéo một chương trình cần xóa bỏ vào thùng rác theo cách cũ, chương trình sẽ được kích hoạt tự động, và hỏi nếu bạn có muốn loại bỏ tất cả các tập tin liên quan đến chương trình hay không?. Bạn bấm Yes để đồng ý hoặc No để không thực hiện xóa thông qua chương trình, rất đơn giản và dễ dàng.

 Theo TTCN