AutomountMaker for Mac OS X 1.3.6 Đồng bộ hóa các file hệ thống

  • Phát hành STGA
  • Đánh giá
  • Lượt tải 246
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 13,4 MB
  • Cập nhật 23/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 or later

Giới thiệu

AutomountMaker - chương trình tiện ích hệ thống, công cụ giúp người sử dụng kết hợp, đồng bộ hóa các file hệ thống SMB, AFP, FTP và các file khác...

Với AutomountMaker, người sử dụng có thể tạo ra các đoạn mã, tự động can thiệp vào chức năng "System Preference", chọn quá trình ứng dụng "Login", kéo thả các ứng dụng khác vào danh sách tương ứng. Tại lần đăng nhập tiếp theo, các tùy chỉnh của bạn sẽ được áp dụng và hiển thị đầy đủ trên nền desktop.

Những tính năng chính của chương trình:

 - Loại bỏ các thành phần, yếu tố không tương thích trong công thức cocoa dành cho phiên bản 10.4, tối ưu hóa tốc độ, khả năng xử lý và độ ổn định trong phiên bản 10.5.

 - Tích hợp thêm khả năng thực thi câu lệnh thực hiện đoạn mã mới với dấu hiệu nhận dạng POSIX 600.

 - Bổ sung thêm 2 gói ngôn ngữ là German và Italian.

 - Giá trị điều khiển dữ liệu đầu vào yêu cầu đầy đủ giá trị FS Server Type và Server Name.

AutomountMaker for Mac OS X

AutomountMaker for Mac OS X

AutomountMaker for Mac OS X

Giao diện chính của chương trình

(theo marino)