Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra hết học kỳ 1 môn Toán lớp 8 có đáp án

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 68 đánh giá
  • Lượt tải 10.817
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 423 KB
  • Cập nhật 01/12/2018

Giới thiệu

Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017 này sẽ giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn đạt được kết quả học tập cao!

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN LÂM
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1. (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 5x2 - 10x             b) x2 – y2 – 2x + 2y             c) 4x2 – 4xy – 8y2

Bài 2: (2,0 điểm)

1. Thực hiện phép tính:

a) 5x(3x – 2)              b) (8x4y3 – 4x3y2 + x2y2) : 2x2y2

2. Tìm x biết

a) x2 – 16 = 0               b) (2x – 3)2 – 4x2 = - 15

Bài 3: (2,5 điểm)

Cho biểu thức: Đề thi hk1 môn Toán lớp 8

a) Tìm a để biểu thức P có nghĩa.

b) Rút gọn P.

c) Tìm giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên 

Bài 4. (3,0 điểm).

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của các đoạn AH và DH.

a) Chứng minh MN//AD.

b) Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh tứ giác BMNI là hình bình hành.

c) Chứng minh tam giác ANI vuông tại N.

Bài 5. (1,0 điểm)

Cho các số x, y thoả mãn đẳng thức 5x2 + 5y2 + 8xy - 2x + 2y + 2 = 0. Tính giá trị của biểu thức M = (x + y)2015 + (x - 2)2016 + (y + 1)2017

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán số 2

PHÒNG GD&ĐT VĨNH YÊN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Đề thi hk1 môn Toán lớp 8

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 8

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

B

C

B

C

A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 8