Free PDF to Word Converter 2.0 Chuyển đổi file PDF sang Word

  • Phát hành Dan Russell
  • Đánh giá
  • Lượt tải 7.154
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 518 KB
  • Cập nhật 28/08/2014
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7

Giới thiệu

Free PDF to Word Converter là một tiện ích được thiết kế để chuyển đổi file Adobe PDF sang Microsoft Word. Bạn có thể chuyển đổi hàng loạt các file PDF sang tập tin Word để "bảo toàn" các định dạng ban đầu: văn bản, hình ảnh, cột và bố trí hàng. 

Chương trình cũng cung cấp Hot Directory Mode để chuyển đổi tập tin PDF bằng văn bản trong một số thư mục định dạng DOC.

Ngoài ra Free PDF to Word Converter cho phép người dùng thêm file PDF bằng Adding a Directory (bao gồm các thư mục phụ) cùng một lúc. Trong quá trình chuyển đổi, nó sẽ hiện quá trình ghi vào Log Box cho bạn dễ theo dõi.
 
Free PDF to Word Converter