Chỉ thị 15/CT-TTg Sửa đổi nhiều quy định về thuế để hỗ trợ DN nhỏ và vừa

Giới thiệu

Chỉ thị 15/CT-TTg được ban hành bởi Thủ Tướng Chính Phủ ngày 15/06/2018 chỉ thị về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ thị 15/CT-TTg Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các quy định trong Chỉ thị 15/CT-TTg cần lưu ý

  • Quy định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng có thời hạn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Quy định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cho các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm;
  • Quy định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh;

  • Quy định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn cho các nhà đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.