Chrome Note for Mac

  • Phát hành Bruce
  • Đánh giá
  • Lượt tải 291
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 98 KB
  • Cập nhật 04/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Google Chrome

Giới thiệu

Chrome Note là chương trình giúp bạn biên tập lại những ghi chép, chú giải một cách đơn giản, nhanh gọn. Chỉ trong nháy mắt, Chrome Note đã mở ra giúp bạn notepad một cách dễ dàng. Chrome Note sẽ được hiển thị ngay bên cạnh thanh địa chỉ và sẽ làm mờ những trang khác đi bạn đang làm việc với Chrome Note.