Clock+Menu for Mac Hiển thị đồng hồ và menu ứng dụng

  • Phát hành khwbn de
  • Đánh giá
  • Lượt tải 394
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,2 MB
  • Cập nhật 28/10/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Clock+Menu là một ứng dụng miễn phí dành cho Mac. Nó sẽ hiển thị một đồng hồ ngay trên màn hình máy tính của bạn cùng một menu ứng dụng khởi chạy khi nhấn một phím tắt. Khi bạn click vào đồng hồ, một danh sách sẽ hiện lên cho bạn làm việc với nó: show in finder, preferences, show hidden files, assign application to, open at login, show.