EasyFind for Mac 4.9.2 Tìm kiếm file ẩn

 • Phát hành DEVONtechnologies
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.799
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,7 MB
 • Cập nhật 12/12/2013
 • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

EasyFind là sự thay thế hoàn hảo dành cho Spotlight và tìm kiếm các file, folder hoặc nội dung của bất kì file nào mà không phải gắn chỉ số. Công cụ này thực sự tiện ích nếu bạn cảm thấy chán nản vì gắn chỉ số chậm hoặc không thể gắn chỉ số hoặc chỉ là bạn đang tìm kiếm các tính năng còn thiếu trong Finder hoặc Spotlight.

 

Các tính năng của EasyFind:

 • Ký tự đại diện, các cụm từ
 • Tìm kiếm nhanh chóng, không cần phải gắn chỉ số
 • Tìm kiếm các file ẩn và các file bên trong một gói (một điều Spotlight không thực hiện được)
 • Hiển thị khu vực của mỗi file trong các dòng riêng biệt
 • Hiển thị các file bằng cách sử dụng Quick Look (Mac OS X 10.5 +)
 • Cung cấp menu context và các dịch vụ
 • Hỗ trợ kéo và thả
 • Sử dụng ít bộ nhớ trong