Fittr Flickr for Mac

  • Phát hành Dan Pupius
  • Đánh giá
  • Lượt tải 335
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 45 KB
  • Cập nhật 15/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Google Chrome

Giới thiệu

Fittr Flickr là phần mềm nhằm nâng cao kinh nghiệm duyệt web và giúp bạn chia sẻ hình ảnh trên Flickr.

Fittr Flickr cho thêm các phím tắt bàn phím, tag tự động hoàn chỉnh, nhanh chóng truy cập dữ liệu EXIF, dễ dàng sao chép Flic.kr URL ngắn vào clipboard, và cho phép bạn dễ dàng có được một URL từ hình ảnh của Flickr về trang hình ảnh của mình.