Google AdSense for Android 2.0 Quản lý doanh thu quảng cáo AdSense trên Android

 • Phát hành Google
 • Đánh giá
 • Lượt tải 52
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3 MB
 • Cập nhật 22/01/2014
 • Yêu cầu Android 4.0 and up

Giới thiệu

Ứng dụng Google AdSense for Android cung cấp một cách dễ dàng để xem dữ liệu chính từ tài khoản AdSense và AdMob của bạn.

Ứng dụng này cho phép bạn truy cập các tính năng báo cáo ở bất cứ nơi nào, trực tiếp từ thiết bị di động của bạn. Ứng dụng cung cấp cho bạn tổng quan về tài khoản, cũng như quyền truy cập vào báo cáo hiệu suất chi tiết (hiện cũng làm nổi bật các biểu đồ) về tất cả số liệu chính.

Google AdSense for Android

Báo cáo có sẵn bao gồm: đơn vị quảng cáo hàng đầu, kênh, trang web, quốc gia... Báo cáo thu nhập tài khoản cũng có thể truy cập qua tiện ích con có thể định lại kích thước.

Lưu ý: doanh thu YouTube và doanh thu từ AdMob cũ không có sẵn trong ứng dụng này.

Tính năng mới trong phiên bản 2.0:

 • Số liệu khác: số lần xem trang, số nhấp chuột, CPC, CTR, RPM
 • Biểu đồ chi tiết về các số liệu, thứ nguyên và khoảng thời gian khác nhau
 • Báo cáo bổ sung: quốc gia, sản phẩm và nền tảng
 • Giao diện người dùng và bố cục được cải thiện

Tổng hợp