Gradekeeper for Mac

  • Phát hành Daniel Ethier
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.161
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,8 MB
  • Cập nhật 25/02/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.3 or later

Giới thiệu

Bạn đang có khoảng 250 sinh viên và 150 bài tập mỗi môn hay thậm chí nhiều hơn thế? Hãy sử dụng Gradekeeper 6.7 để công việc quản lí trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể dễ dàng thay đổi tên sinh viên, quản lí điểm số chỉ với vài click chuột. Thêm vào đó bạn cũng có thể tải lên website để phụ huynh và học sinh các lớp theo dõi trực tuyến.