Sente 6 1.0 for Mac OS X

  • Phát hành Third Street Software, Inc
  • Đánh giá
  • Lượt tải 600
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 14 MB
  • Cập nhật 14/12/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 or later

Giới thiệu

Sente 6 - chương trình tiện ích quản lý hệ thống, một giải pháp dành cho quá trình quản lý tài liệu tham khảo dành cho người sử dụng...

Chương trình tiện ích hệ thống, có thể dễ dàng giúp người dùng quản lý tài liệu tham khảo một cách nhanh chóng và thuận tiện, với các chức năng chính như giúp người sử dụng tìm, tổ chức, xem trước, và trích dẫn các ví dụ, thành ngữ... trong lĩnh vực chủ đạo của người sử dụng, tất cả đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Sente cũng hỗ trợ người sử dụng rất tốt trong việc xây dựng và duy trì các thư viện tài liệu dưới định dạng PDF phổ biến.

Những chức năng chính của chương trình:

 - Cải thiện khả năng đồng bộ hóa các trường, dữ liệu trong thư viện tài liệu, hỗ trợ số lượng máy tính không hạn chế

 - Phiên bản 6.x được tích hợp thêm tính năng gắn thẻ với từng công việc cụ thể trong dự án tổng thể

Giao diện chính của chương trình

(theo thirdstreetsoftware)