JDiskReport for Mac Công cụ phân tích dung lượng đĩa cứng

  • Phát hành JGoodies
  • Đánh giá
  • Lượt tải 271
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 25/06/2012
  • Yêu cầu Mac OS X, Java 5 or later, Java 7

Giới thiệu

Thời đại của những phương tiện kỹ thuật số đã đưa sức chứa của đĩa đến mức không giới hạn. Tiện ích JDiskReport được viết trên nền ngôn ngữ Java để quét (scan) ổ cứng và sau đó đưa ra kết quả trình bày một cách toàn diện về những tập tin.

Bạn có thể biết chính xác nơi lưu trữ dữ liệu, cả thông số các kiểu tập tin, ngày xác lập và những tiêu chuẩn khác. Nó là một công cụ tuyệt vời cho việc quyết định những tập tin nào bạn muốn giữ lại trên đĩa cứng tràn ngập dữ liệu, và những tập tin có thể dành cho việc lưu trữ trên các thiết bị như đĩa quang, ổ cứng di động (USB), card nhớ....

JDiskReport có nhiều cách biểu diễn kết quả sau khi phân tích như biểu đồ hình tròn, biểu đồ vòng, biểu đồ cột, hay là bảng chi tiết các thông số. Cây thư mục được tổ chức như trong Windows Explorer để bạn duyệt và xem các tập tin và thư mục con. Các tab bên trên cho phép lựa chọn nhiều kiểu quét và phân tích khác nhau.