Leopard Pink System iCons for Mac

  • Phát hành Alfonso Morabito
  • Đánh giá
  • Lượt tải 923
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 8,8 MB
  • Cập nhật 27/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Những hình ảnh, màu sắc của biểu tượng mặc định trong máy tính bạn đã mình quá quen mắt, nhiều khi bạn còn không ưng ý với những màu sắc của biểu tượng đó, bạn muốn thay đổi nó?

Leopard Pink System iCons được thiết kế để cho bạn có thể thay đổi màu sắc của những biểu tượng thư mục trong máy Mac.