MatrixSaver 2.0 for Mac OS X

  • Phát hành NWW Network
  • Đánh giá
  • Lượt tải 687
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 617 KB
  • Cập nhật 18/12/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 or later Mac OS X 10.4 or later with X11 installed

Giới thiệu

MatrixSaver - chương trình tiện ích bảo vệ màn hình screensaver dành cho hệ điều hành Mac OS X, với hiệu ứng tương tự như trong bộ phim Ma Trận nổi tiếng...

MatrixSaver là một trong những sự lựa chọn khá toàn diện trong số những ứng dụng miễn phí dành cho Mac OS X, chương trình có khả năng sao chép các hiệu ứng màn hình của bộ phim Ma Trận và ứng dụng vào hệ thống Mac hiện thời, hoàn toàn tương thích với ứng dụng Wallsaver.

Giao diện chính của chương trình

(theo nwwnetwork)