ntop for Mac

 • Phát hành ntop
 • Đánh giá
 • Lượt tải 365
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 37,4 MB
 • Cập nhật 24/01/2011
 • Yêu cầu Mac OS X 10.0/10.1/10.2/10.3/10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

ntop là ứng dụng thăm dò mạng có thể hiển thị hiện trạng sử dụng mạng. Trong chế độ tương tác, phần mềm này sẽ hiển thị hiện trạng của mạng trên thiết bị cuối của người dùng. Trong chế độ web, phần mềm này hoạt động giống như một server web, tạo một file HTML của hiện trạng sử dụng mạng.

 

Phần mềm này có thể làm gì cho bạn?

 • Lọc lưu lượng mạng dựa vào rất nhiều giao thức khác nhau
 • Hiển thị lưu lượng mạng đã được lọc bởi rất nhiều tiêu chí
 • Hiển thị các thông số lưu lượng
 • Lưu trữ trên đĩa các thông số lưu lượng ổn định theo định dạng RRD
 • Nhận ra nhận dạng danh tính (ví như địa chỉ email) của người dùng máy tính
 • Nhận dạng thụ động hệ điều hành chủ
 • Hiển thị phân phát lưu lượng IP từ rất nhiều giao thức
 • Phân tích lưu lượng IP và lọc nó dựa theo địa điểm/nguồn
 • Báo cáo hiện trạng sử dụng giao thức IP được lọc bởi loại giao thức
 • Hiển thị ma trận Subnet lưu lượng IP
 • Hoạt động giống như bộ thu thập NetFlow/sFlow đối với các dòng được tạo bởi router (ví dụ như Cisco và Juniper) hoặc Switch ( ví như Foundry Networks).