OnyX for Mac 2.8.3b2 Kiểm tra quá trình khởi động Startup Disk

 • Phát hành Titanium’s Software
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.531
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 12,5 MB
 • Cập nhật 15/02/2014
 • Yêu cầu Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

OnyX - bộ tổ hợp công cụ tiện ích miễn phí dành cho hệ thống Mac OS X (PowerPC và Intel), một sản phẩm công nghệ của hãng phần mềm Titanium’s Software...

Chương trình hỗ trợ người sử dụng kiểm tra quá trình khởi động Startup Disk của hệ thống, các cấu trúc của file System hệ thống, kích hoạt các chế độ bảo dưỡng hệ thống, tùy chỉnh các ký tự ẩn của chức năng Finder, Dock và một số ứng dụng sẵn có của Apple, xóa bộ nhớ đệm (cache), xóa bỏ các file thừa, không cần thiết gây cản trở quá trính hoạt động của hệ thống.

Các chức năng chính của chương trình:

 • Hỗ trợ sửa lỗi các lỗ hổng phần mềm khi xóa bộ nhớ đệm hệ thống
 • Tăng tốc quá trình xóa bộ nhớ lưu của các trình duyệt
 • Cửa sổ ghi lại quá trình hoạt động
 • Các biểu tượng được cải tiến

(theo titanium)