OpenDS for Mac 2.2.1

  • Phát hành Sun microsystems
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.239
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15,6 MB
  • Cập nhật 11/12/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

OpenDS - một ứng dụng LDAP directory server được viết bằng ngôn ngữ Java...

Ứng dụng tương thích đầy đủ với chuẩn LDAPv3 server, đồng thời cũng hỗ trợ các chuẩn mở rộng và lược giản LDAP khác.

Các tính năng chính của ứng dụng:

  • Hướng dẫn cài đặt và cấu hình gồm 6 bước đầy đủ, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 3 phút
  • Bộ điều khiển với giao diện đồ họa có thể đáp ứng được những hành động trực tuyến
  • Hỗ trợ khả năng điều khiển thông qua giao diện dòng lệnh để có thể thực hiện được các thao tác điều khiển trực tuyến tương tác

(theo apple)