OpenOffice.org SDK for Mac (Intel) 3.3.0

  • Phát hành Oracle
  • Đánh giá
  • Lượt tải 474
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 13 MB
  • Cập nhật 04/07/2013
  • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

OpenOffice.org SDK là một add-on của bộ phần mềm văn phòng OpenOffice.org. Nó cung cấp những công cụ và tài liệu cần thiết để lập trình các API OpenOffice.org và tạo ra các phần mở rộng cho OpenOffice.org.