OSXBackstrip for Mac OS X 3.2 Nghiên cứu khu vực trầm tích

  • Phát hành Nestor Cardozo
  • Đánh giá
  • Lượt tải 396
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,5 MB
  • Cập nhật 26/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6 or later

Giới thiệu

OSXBackstrip - một sản phẩm phần mềm tiện ích miễn phí nữa của Nestor Cardozo, dành cho mục đích nghiên cứu khoa học...

Chương trình ra đời nhằm mục đích nghiên cứu những khu vực trầm tích với diện tích lớn, quá trình lún hoặc sụt của một lưu vực trầm tích nào đó có thể phân ra làm 3 giai đoạn: sự sụt lún có quá trình, nước và tải trầm tích, trầm tích nén. 3 thành phần này có thể được ước lượng trước bằng cách sử dụng một công thức gọi là "Backstripping" (được phát minh ra bởi Allen and Allen vào năm 1990). Sử dụng Backstripping sẽ loại bỏ được mỗi lớp trầm tích, tác dụng chủ yếu của tầng lợp nén trầm tích, nước và tải trầm tích.

Tính năng chính của chương trình:

 - Khắc phục sửa lỗi phát sinh khi chỉnh sửa các thông tin trong bảng Units

 - Được xây dựng dựa trên mã nguồn Xcode 3.2.1, 10.6 Base SDK, GCC 4.2 và target 10.4

OSXBackstrip for Mac OS X

OSXBackstrip for Mac OS X

Giao diện chính của chương trình

(theo apple)