ourTunes 1.3.3 Hỗ trợ download nhạc

  • Phát hành ourTunes
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.592
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 288,8 KB
  • Cập nhật 09/01/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6

Giới thiệu

Nói tới việc download từ các thư viện nhạc iTunes thì phải kể đến phần mềm mã nguồn mở miễn phí ourTunes mới trở lại đầu năm nay nhờ nhóm phát triển mới tiếp tục cho ra các bản cập nhật.

Tuy nhiên, tuổi thọ mỗi phiên bản ourTunes chỉ kéo dài cho tới lần tiếp theo Apple nâng cấp iTunes. OurTunes tương thích với Mac và yêu cầu cài đặt Java.