RndPhrase for Mac (Google Chrome)

  • Phát hành Johan Sejr Brinch Nielsen
  • Đánh giá
  • Lượt tải 351
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 33 KB
  • Cập nhật 20/05/2011
  • Yêu cầu Mac. Google Chrome

Giới thiệu

RndPhrase là một addon Firefox được thiết kế để tạo mật khẩu duy nhất và an toàn cho mỗi trang web cá nhân. RndPhrase là một tiện ích nhỏ sẽ biến đổi mật khẩu thường xuyên của bạn làm nó an toàn hơn cho mỗi tên miền.

Các tính năng chính:

- Tạo mật khẩu ngẫu nhiên.

- Hai trang web không cùng chia sẻ một mật khẩu. Nếu một trang web bị tấn công và mật khẩu bị rò rỉ, nó không có tác dụng đối với tài khoản của bạn trên các trang web khác.

An Nhiên (theo softpedia)