SEB - Safe Exam Browser for Mac

  • Phát hành ETH Zurich LET
  • Đánh giá
  • Lượt tải 641
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 10,5 MB
  • Cập nhật 17/09/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.0 trở lên

Giới thiệu

SEB - Safe Exam Browser là một môi trường trình duyệt web có thể thực hiện các kiểm tra trực tuyến an toàn bằng cách khóa máy tính sang chế độ ki-ot. Chương trình này cung cấp các tiếp hợp với hệ thống quản lý mã nguồn mở như Ilias và Moodle.

SED sẽ tắt OS X Dock, một trình chuyển quá trình (cmd+Tab/cmd+Shift+Tab), thanh menu, cửa sổ Force Quit (cmd+opt+Esc), ẩn các ứng dụng, … chương trình này cũng có thể cài đặt liệu người dùng có thể loại bỏ SEd hay không hoặc chương trình này sẽ yêu cầu nhập một mật khẩu thoát để thực hiện điều trên.

Trong cửa sổ trình duyệt, sẽ không có phải chuột để kích cửa sổ popup, thay vào đó, các đường link yêu cầu được mở sẽ được mở trong một cửa sổ riêng biệt trong trình duyệt của SED. Bên cạnh đó, trình duyệt này còn hỗ trợ Quicktime, Java và Flash.

SEB MacOSX sử dụng một bản copy cá nhân framewok của trình duyệt Webkit, vì vậy các cập nhật của Apple dành cho Safari cũng không ảnh hưởng tới tính tương thích của SED.