Send to Mobile for Mac

  • Phát hành Lictor
  • Đánh giá
  • Lượt tải 970
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 20 KB
  • Cập nhật 15/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Send to Mobile cho phép bạn dễ dàng gửi văn bản, liên kết, hình ảnh và thậm chí cả Google Maps từ trình duyệt của bạn đến thiết bị di động của mình. Send to Mobile hoạt động trên các thiết bị và gửi các nội dung mà bạn lựa chọn như là một tin nhắn SMS hoặc e-mail.

Send to Mobile là một tiện ích được sử dụng trên nền tảng chéo và nó hoạt động trên Mac OS X, Windows và Linux.