Smart Lock Free (App/Media) for Android 3.12.5.0 Khóa ứng dụng, ảnh, file media bằng mật khẩu

 • Phát hành Ukzzang
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.067
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,4 MB
 • Cập nhật 12/05/2014
 • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Bạn có thể giấu ứng dụng, ảnh, file media bằng cách sử dụng Smart Lock Free (App/Media) for Android để cài đặt mật khẩu bảo vệ cho chúng.

Một khi đã sử dụng mật khẩu khóa các ứng dụng, file… thì ngoài bạn ra sẽ không một ai thấy chúng cả.

Các tính năng chính:

 • Khóa ứng dụng.
 • Khóa hình ảnh, file media.
 • Khóa USB.
 • Thay đổi thông báo số di động.

Các tính năng bổ sung:

 • Mặc định ứng dụng bị khóa.
 • Chọn loại khóa.
 • Thiết lập các chữ số của mã PIN (4/6 chữ số).
 • Sự ngẫu nhiên của mã PIN.
 • Thay đổi kích thước nút, hình ảnh.
 • Chế độ Fake.
 • Đổi tên thư mục.
 • Di chuyển hình ảnh vào thư mục khác.
 • Khóa các file media trong bộ sưu tập.
 • Ẩn biểu tượng service trong khu vực thông báo.
 • Widget 1x1, 2x1.
 • Thiết lập lịch trình của service.
 • Thiết lập thời gian khóa cho mỗi ứng dụng.
 • Ẩn biểu tượng khóa thông minh.
 • Chỉnh sửa kháo màn hình.
 • Sao lưu, phục hồi.
 • Slideshow của các file media bị khóa.
 • Chia sẻ hình ảnh đã bị khóa.

An Nhiên