SMSRotateD for Mac

  • Phát hành Amit Singh
  • Đánh giá
  • Lượt tải 444
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,3 MB
  • Cập nhật 10/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.1 or later

Giới thiệu

Tương tự như công nghệ hiện đang có mặt trên iPhone, SMSRotateD 0.22 for Mac được thiết kế để xoay màn hình máy Mac của bạn khi bạn xoay thân máy. Đây dường như là phần mềm khá lý tưởng cho những mẫu Macbook Air nhỏ mỏng nhẹ mới. Nó cũng khá thú vị khi sử dụng dù cho việc gõ phím khi Macbook nằm dọc là không dễ chịu cho lắm.