SnapNDrag for Mac 3.3 Ứng dụng chụp màn hình

  • Phát hành Yellow Mug Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 834
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,9 MB
  • Cập nhật 17/12/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

SnapNDrag là một ứng dụng đơn giản giúp việc tạo bản chụp màn hình trở lên dễ dàng hơn. Chỉ cần kích một nút để chụp rồi kéo kết quả vào một ứng dụng khác hoặc vào Finder.

 

Ví dụ, để có thể gửi email về bản chụp màn hình của bạn, chỉ cần kéo kết quả đã chụp và thả nó vào ứng dụng email. Không cần hộp thoại file để điều hướng và không cần file tạm thời để xóa. Rất đơn giản.

Hỗ trợ nhiều định dạng: Chương trình này hỗ trợ các định dạng PNG và TIFF để có được chất lượng ảnh cao. Hoặc sử dụng JPEG với chất lượng có thể chỉnh sửa được sang dạng file có kích cỡ nhỏ hơn.

Và tốt hơn cả, SnapNDrag là phần mềm miễn phí! Vì vậy, chẳng có lý do nào khiến bạn không download và sử dụng nó ngay bây giờ!

Phiên bản mới này có:

Chữa lỗi xảy ra khi các bản chụp màn hình xuất hiện mờ do lựa chọn Timestamp được kích hoạt.