Star PDF Watermark for Mac

  • Phát hành Star-Watermark
  • Đánh giá
  • Lượt tải 529
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,5 MB
  • Cập nhật 31/10/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 or later

Giới thiệu

Star PDF Watermark là ứng dụng thêm dấu mờ vào dữ liệu PDF dành cho Mac, bạn có thể nhanh chóng thêm dấu mờ theo dạng ảnh hoặc chữ vào file PDF, ví như thêm chữ ký, tên công ty, logo công ty để bảo vệ bản quyền. Với phiên bản miễn phí của phần mềm, bạn có thể thêm dấu mờ dạng chữ vào file PDF. Với phiên bản mất phí, bạn có thể thêm cả ảnh và chữ làm dấu mờ cho dữ liệu PDF.

Phiên bản 1.5.0:

Chữa một số lỗi quan trọng: Khi bạn chạy phần mềm này lần đầu tiên, một số hệ điều hành Mac OS X không thể tạo folder cần thiết.

Star PDF Watermark for Mac

Lamle