Test-2-U for Mac (Teacher)

  • Phát hành TS Solutions
  • Đánh giá
  • Lượt tải 853
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,5 MB
  • Cập nhật 11/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 hoặc cao hơn

Giới thiệu

Bạn là nhà giáo, bạn là nhà tuyển dụng? Bạn muốn làm một bộ đề kiểm tra trắc nghiệm với nhiều câu hỏi. Test-2-U sẽ giúp bạn làm điều đó. Test-2-U là một thử nghiệm đơn giản, giúp bạn soạn các bài kiểm tra nhanh hơn.

 

Test-2-U cho phép bạn thiết kế một bài kiểm tra dựa trên nhiều lựa chọn khác nhau. Test-2-U sẽ cấp và email các kết quả để bạn tính điểm và lưu trữ hồ sơ một cách dễ dàng. Tất cả việc bạn cần làm là thiết kế các bài kiểm tra với nhiều lựa chọn ở các câu trả lời thông qua tập tin.