Translate Safari Extension for Mac

  • Phát hành Side Tree Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 710
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16 MB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Safari

Giới thiệu

Nếu bạn muốn có một công cụ dịch hoàn hảo hơn so với UseKit đã được nêu trên (hoặc nếu bạn không thích các chức năng của UseKit), hãy cho tiện ích Translate của Side Tree Software một cơ hội. Extension này sẽ kết nối với Google Translator để dịch bất kì một văn bản nào của các trang sang 60 ngôn ngữ khác nhau (Ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh).

Có thể tính năng tuyệt vời nhất của Translate, thêm một thanh công cụ vào Safari, là nó không chỉ dịch văn bản, mà còn chuyển đổi lại toàn bộ trang có chứa văn bản được dịch và hiển thị chúng sang một thẻ mới.