TrashMe for Mac 2.1.5 Tiện ích gỡ bỏ và xóa file vĩnh viễn

  • Phát hành Jib
  • Đánh giá
  • Lượt tải 907
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 16/12/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Để xoá tập tin hay ứng dụng nào trong MAC bạn có thể kéo và thả nó vào trong thùng rác. Điều là dễ dàng với người sử dụng, tuy nhiên cách này không loại bỏ tất cả các ràng buộc của tập tin trên hệ thống, chẳng hạn như các file tạm thời ...

TrashMe là một ứng dụng nhỏ thú vị giúp nâng cao chức năng thùng rác của Mac OS X bằng cách thêm tùy chọn như xóa một số file có chọn lọc, xem trước tập tin trước khi xóa và phát hiện tự động các ứng dụng trước đó đã chuyển tới thùng rác.

Khi bạn kéo và thả một ứng dụng vào thùng rác, nó sẽ tìm thấy tập tin liên quan để bạn có thể chắc chắn mọi thứ gắn với ứng dụng đó có nghĩa là nó sẽ được xóa hoàn toàn.

Bạn có thể xóa các tập tin bằng cách sử dụng tiêu chuẩn và chức năng kéo thả hoặc chọn từ danh sách cho trước. Nó tự động phân loại các ứng dụng như: Applications, widgets, panes & plug-ins sẽ được hiển thị riêng cho bạn lựa chọn dễ dàng. Bạn cũng có thể thêm thư mục để sắp xếp mọi thứ cần xoá vào một nơi. Nó còn đi kèm với cơ chế bảo vệ để bạn có thể bảo vệ các ứng dụng mặc định. Ngoài ra còn có một tính năng QuickLook để giúp người dùng xem trước của tập tin liên quan. Sử dụng công cụ này bạn sẽ có thể xoá vĩnh viễn các tập tin và ứng dụng trên Mac OS X của bạn một cách hiệu quả.

Theo TTCN