Visual NetTools for Mac

  • Phát hành AirGrab
  • Đánh giá
  • Lượt tải 440
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,4 MB
  • Cập nhật 22/09/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.3.9 or later

Giới thiệu

Visual NetTools là bộ công cụ dùng để quét, chẩn đoán, bảo mật và quản trị hệ thống mạng dành cho Apple Mac.

Visual NetTools

Phiên bản hiện tại của Visual NetTools gồm có:

• Visual Ping đưa ra yêu cầu tới một máy tính cụ thể trên hệ thống. Nó được sử dụng để kiểm tra đường dẫn kết nối hoặc kiểm tra xem máy chủ đó có tồn tại hay đang hoạt động không.

Ping không chỉ gồm văn bản mà còn hiển thị yêu cầu từ máy tính của bạn. Vì thế, bạn có thể quản lý khoảng thời gian Ping và máy chủ.

Visual NetTools

Ngoài ra, Visual NetTools được tích hợp thêm nhiều công cụ mới như:

• TraceRoute: cho phép bạn truy cập Internet và giải quyết các sự cố kết nối.

• NetStat: hiển thị danh sách kết nối hệ thống trong và ngoài nước của máy tính, bao gồm thông tin về các cổng TCP và UDP mở, địa chỉ IP, tình trạng kết nối.

• PortScan: là máy quét cổng TCP hiện đại cho phép bạn quét hệ thống để tìm ra các cổng đang hoạt động. Ngoài ra, nó còn là công cụ hữu ích trong việc bảo mật và kiểm soát hệ thống mạng.

Đặng Hương