Firefox Sync 1.7 Đồng bộ hóa dữ liệu cho trình duyệt Firefox

  • Phát hành Mozilla
  • Đánh giá
  • Lượt tải 15.521
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 401 KB
  • Cập nhật 08/06/2013
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7, Firefox 3.5 – 3.7a1pre

Giới thiệu

Weave Sync là plugin cho phép đồng bộ hóa các dữ liệu như danh sách bookmark, mật khẩu đăng nhập, lịch sử truy cập, tìm kiếm… hoặc các thuộc tính bạn đã thiết lập trên Firefox.

Với plug-in này, các thông tin được lưu trên Firefox sẽ dễ dàng sử dụng trên mọi máy tính, thậm chí trên cả phiên bản Firefox dùng cho điện thoại di động (Mozzila Fennec), đồng nghĩa với việc bất kể sử dụng tại đâu, Firefox cũng sẽ giống như phiên bản quen thuộc bạn sử dụng tại nhà.