WriteRoom for Mac

  • Phát hành Hog Bay Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 214
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 846 KB
  • Cập nhật 01/01/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 or later

Giới thiệu

WriteRoom là một phần mềm được thiết kế cho hệ điều hành Mac OSX và các thiết bị sử dụng IOS. Mỗi phần giao diện trong WriteRoom, như thanh công cụ và thanh cuộn đều tự động được ẩn khi người dùng không sử dụng tới.WriterRoom có tính năng giữ các văn bản đang được xử lý ở trung tâm của màn hình để bạn luôn luôn tập trung vào một vị trí nhất định. Bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập cơ bản như màu nền và font chữ trong menu tùy chọn.