C# và .NET Framework Tài luyện ôn tập C#

 • Phát hành Đoàn Quang Minh
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 29.767
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,6 MB
 • Cập nhật 09/01/2018
 • Yêu cầu định dạng PDF

Giới thiệu

Bạn bắt đầu học C# và đang tìm kiếm nguồn tài liệu cơ bản để tiếp cận với ngôn ngữ lập trình này? Với kiến thức mà tài liệu chúng tôi đưa đến chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng làm quen được với nguồn kiến thức cơ bản nhất được soạn thảo bởi thầy giáo Đoàn Quang Minh. C# Là 1 trong những ngôn ngữ lập trình cơ bản nhất bên cạnh C và Pascal nên để lập trình tốt thì C# là 1 ngôn ngữ không thể bỏ qua. 

Tài luyện ôn tập C#

Hệ thống kiến thức trong C# và .NET Framework

 • Bài 1 C Sharp và kiến trúc .NET .C# cơ bản
 • Bài 2: Lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Bài 3: Lập trình nâng cao trong C#
 • Bài 4: Các lớp cơ bản trong C#
 • Bài 5: Windows Application
 • Bài 6: Truy cập dữ liệu với .NET
 • Bài 7: Điều khiển XML
 • Bài 8: Tập tin và Registry
 • Bài 9: Hướng dẫn bài tập lớn