Ngôn ngữ lập trình Pascal Tài liệu học lập trình Pascal

  • Phát hành Tổng hợp
  • Đánh giá
  • Lượt tải 71.524
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 552,4 KB
  • Cập nhật 13/10/2017
  • Yêu cầu Định dạng PDF

Giới thiệu

Pascal là 1 trong những ngôn ngữ lập trình cấp cao sớm xuất hiện và phần nào thể hiện được ưu điểm của nó trong việc ứng dụng để giải quyết các bài toán trên máy tính. Thêm nữa Pascal cũng được đưa vào nhiều trường học để giảng dạy lập trình do tính gần gũi và khoa học trong cú pháp của nó.

Mục lục

Bài 1 - Giới thiệu chương trình Pascal
Bài 2 - Cấu trúc chương trình Pascal
Bài 3 - Kiểu dữ liệu cơ sở
Bài 4 - Câu lệnh đơn